Achtergrond

Stichting SAM, Support African Mission, is in 2000 opgericht. Het is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) die samenwerkt met lokale organisaties en mensen onder andere medische zorg te verlenen, te ondersteunen en waar nodig te verbeteren in afgelegen gebieden in Afrika. Sinds 2009 ondersteunt Stichting SAM met name medische projecten in Mozambique. Ook ondersteund SAM andere projecten in Afrika die streven naar het verbeteren van de leefsituatie van mensen, daarbij kan ook gedacht worden aan het ondersteunen en aanbieden van onderwijs en activiteiten voor kinderen.

Stichting SAM is gemotiveerd en geïnspireerd vanuit het Christelijke geloof.

Doel  en werkwijze van onze gezondheidsprojecten

Mensen die in Afrika geografisch gezien geen of weinig toegang hebben tot  medische zorg, goede medische zorg bieden en aanwezige medische zorg ondersteunen.

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de reeds aanwezige klinieken. Het personeel in de lokale klinieken wordt ondersteund en getraind, daarnaast wordt er gezondheidsvoorlichting gegeven aan de lokale bevolking.  Daarbij wordt er transport verleend, in samenwerking met Ambassador Aviation, aan patiënten die eventuele verdere behandeling in een ziekenhuis in de stad nodig hebben.

Samenwerkende organisaties

Stichting SAM werkt voor de MOZMED projecten nauw samen met Ambassador Aviation Lda Ambassador Aviation (voorheen Mission Aviation Fellowship, Mozambique), Missão Betesda em Moçambique  Beide organisaties zijn gevestigd in Nampula. SAM werkt in Nampula onder andere samen met Estrela da Manhã en ondersteunt projecten van Deus Abençoe a África

Geschiedenis

Stichting Support African Mission (SAM) is in 2000 in Nederland opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Sinds de oprichting ondersteunt Stichting SAM onder andere medisch werk in Afrika.

Dit begon met de ondersteuning van het Nkhoma Hospitaal in Malawi. Pim en Willemijn de Lijster hebben daar van 1999 tot begin 2003 gewerkt. In 2008 is Stichting SAM in samenwerking met Pim en Willemijn het medisch project MOZMED (Mozambique Medisch) in Mozambique begonnen. De MOZMED projecten in Moma en Gurúè zijn in 2014 en 2015 afgerond en hierna zijn er nieuwe projecten gestart in andere gebieden en een nieuw MOZMED project in Niassa.