Training en Opleiding

Training is tweeledig. Er wordt training aangeboden aan de vrijwilligers, die hun opgedane kennis dan weer doorgeven in hun gemeenschappen. En er wordt direct gezondheidsvoorlichting gegeven in de gemeenschappen middels kleine toneelstukjes en instructies voor het maken van tippy tap waterkranen of latrines.

Tijdens de MOZMED projecten in Moma en Gurúè werd er gewerkt met een toegewijde groep van vrijwilligers die het MOZMED team ondersteunden bij hun werk in de verschillende kliniekjes en gemeenschappen. Een paar keer per jaar werden er trainingsmomenten georganiseerd om de vrijwilligers kennis te verschaffen over gezondheid en hygiëne om zo de geleerde kennis over te brengen middels voorlichting in de gemeenschappen.

Ook werd er door het MOZMED team samen met de vrijwilligers gezondheidsvoorlichting gegeven tijdens hun bezoeken aan gemeenschappen en klinieken. Je moet hierbij denken aan mondhygiëne (tandenpoetsen, controle), hygiëne (bijvoorbeeld handen wassen), het belang van latrines (wc), tippy tap “waterpunten”/kranen en er werd uitgelegd hoe op een goede manier latrines te bouwen en een tippy tap te maken. Hygiene pakketten (zeep, emmer ed.) werden uitgedeeld. Dezelfde activiteiten worden nu door het team van Estrela da Manhã uitgevoerd.

Opleidingen

SAM is blij dat ze, met uw ondersteuning, kunnen bijdragen aan de opleiding van gemotiveerde vrijwilligers en kliniekpersoneel.

SAM stelt Mário en José aan je voor.

Mário werkte als verpleegkundige in een kliniek in Larde (deel van het MOZMED Moma project). Hij toonde buitengewone inzet en motivatie en na verscheidene gesprekken bleek zijn verdere interesse in geneeskunde. In 2013 is Mário begonnen met zijn opleiding Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit van Beira. In 2020 heeft hij zijn studie afgerond en is nu weer terug, op eigen verzoek, en als arts werkzaam in het ziekenhuisje in Larde. SAM is verheugd dat Mário dankzij uw interesse en donaties in staat is geweest om geneeskunde te studeren. Wij zijn super trots op zijn vastberadenheid, zijn interesse en nu zijn kwaliteiten als arts.

José was één van onze vrijwilligers in het MOZMED Gurúè project. Hij toonde interesse in verpleegkunde. In 2017 is hij, met ondersteuning van SAM, begonnen met de verpleegkundige opleiding in Nampula Stad. Hij verwacht, na een korte coronavertraging waardoor het lesprogramma verstoorde, in 2021 af te studeren en daarna als verpleegkundige aan het werk te gaan. Mogelijk kan hij ook in zijn eigen woonomgeving aan de slag.