Deus Abençoe a África

Stichting  «DEUS ABENÇOE A ÁFRICA» (God zegen Afrika)

De Stichting «Deus abençoe a África» (God zegen Afrika) is een in Mozambique geregistreerde stichting. De stichting bestaat uit vrijwilligers en heeft als doelgroep kinderen van 0-5 jaar die opgenomen zijn in het Centrale Ziekenhuis van Nampula (Hospital Central de Nampula – HCN).

Op de kinderafdeling van het HCN is door de stichting een speel-o-theek ingericht waar opgenomen kinderen kunnen komen om te lezen, spelen, verven en nog vele andere activiteiten kunnen ontplooien. De aanwezige vrijwilligers begeleiden de kinderen en delen een kleine snack (koekjes en sap) uit. Ook krijgen de kinderen wekelijks zeep waarmee zij zichzelf en hun kleding kunnen wassen.

Op feestdagen zoals 1 juni (Internationale dag van het kind), 16 juni (dag van het Afrikaanse kind) en met Kerst, worden er speciale activiteiten voor de kinderen georganiseerd en wordt er eten, taart, speelgoed en schoolmateriaal uitgedeeld. De stichting doet dit al sinds 2007 in het HCN en sinds 2010 in het District Ziekenhuis van Marere en het gezondheidscentrum Muhala in Nampula.

De stichting helpt opgenomen kinderen uit hulpbehoevende gezinnen bij de aanschaf (bij particuliere apotheken) van voorgeschreven medicatie die niet verkrijgbaar is in de ziekenhuisapotheek en delen ze voedingssupplementen en persoonlijke verzorgingsartikelen uit. Deze groep kinderen moet voldoen aan bepaalde criteria. Het kopen en toedienen van specifieke medicatie wordt begeleid door een arts die verbonden is aan de stichting. De stichting geeft les aan de ouders/verzorgers over gezonde voeding en hygiëne. 

De stichting is geheel afhankelijk van giften en het werk van vrijwilligers