MOZMED Gurúè – per november 2015 is dit project afgerond

In 2012 is het MOZMED project in Gurúè district van start gegaan. Het MOZMED project in Gurúè werd mede ondersteund door het daar aanwezige macadamianoten-bedrijf  G&F nuts.

Elke tweede week bezocht het MOZMED team (bestaande uit een arts, een tandarts en een verpleegkundige) dit prachtige district met theeplantages, bossen, bergen en macadamias.

Gedurende deze week werd het districtsziekenhuis in Gurúè en 4 verschillende gezondheidscentra bezocht. Er werden medische en tandheelkundige consulten verricht en er werd onderwijs gegeven aan het gezondheidspersoneel.

Gurue, prachtige omgeving

Daarnaast werd er les gegeven aan een groep van 25 vrijwilligers. Deze vrijwilligers kregen onderwijs over verschillende gezondheidsproblemen zoals bijvoorbeeld HIV, diarree, malaria. Met deze kennis gingen de gezondheidsvrijwilligers terug naar hun eigen dorp en daar gaven zij voorlichting aan hun eigen familie, vrienden en dorpsgenoten.

Ook werden er verschillende dorpen bezocht door het MOZMED team om mensen voorlichting te geven en bedlegerige of ernstig zieke patiënten thuis te bezoeken.

Bart Roosenburg