MOZMED Moma – medio 2014 is dit project afgerond

In 2009 is het MOZMED project in het Moma district begonnen. Het MOZMED project in Moma werd mede ondersteund door de daar aanwezige KENMARE mijn.

Elke tweede week bezocht het MOZMED team (bestaande uit een arts, een tandarts en een verpleegkundige) het aan de Indische Oceaan gelegen district. Gedurende deze week werden er 6 verschillende gezondheidscentra bezocht. Er werden medische en tandheelkundige consulten verricht en er wordt onderwijs gegeven aan het gezondheidspersoneel.

Daarnaast werd er les gegeven aan een groep vrouwelijke vrijwilligers. Deze vrijwilligers kregen onderwijs over verschillende gezondheidsonderwerpen. Met deze kennis gingen de gezondheidsvrijwilligers terug naar hun eigen dorp en daar gaven zij dan weer voorlichting aan hun eigen familie, vrienden en dorpsgenoten.

Gedurende deze week werd er een dorp bezocht, waarbij een groep mannelijke vrijwilligers een theaterstuk opvoerde over verschillende gezondheidsproblemen zoals bijvoorbeeld HIV, malaria of diarree. Er werden tevens thuisvisites afgelegd bij bedlegerige of ernstig zieke patiënten.

Kliniek in Guarnea
Kliniek in Guarnea

huisbezoek
David Lepoidevin, Ida Thomaz de Carvalho Capela, Pim de Lijster