Jaarverslagen / ANBI

Stichting SAM – Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Omdat Stichting SAM als ANBI instelling staat geregistreerd, heeft de stichting de wettelijke verplichting om onderstaande informatie over de stichting te geven.

Stichting SAM staat bij de belastingdienst onder nummer 8093.53.544 geregistreerd. Het bezoekadres van de stichting is Buntlaar 34 te Terheijden. De samenstelling van het bestuur is vermeld op klik hier.

De bestuurders hebben recht op een vrijwilligersvergoeding, maar kunnen daarvan afzien. De doelstelling en het beleidsplan van de stichting is op meerdere pagina’s van de website te lezen. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan omvatten de ondersteuning van medische projecten in Afrika, met name in Mozambique, en het werven van fondsen hiervoor.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. De laatste jaarrekening is hieronder vermeld.

Jaarrekening SAM 2020 ANBI

Jaarrekening Stichting SAM 2019 ANBI

ACTIVITEITEN van Stichting SAM (Stichting Support African Mission) in 2021 en 2022

2021

Ondanks de COVID-19 epidemie, die wereldwijd heerste dit jaar, en de isolatie van verschillende landen voor een langere periode, heeft SAM zijn projecten in Mozambique en Kenia kunnen blijven voortzetten en ondersteunen. Wij hebben de mogelijkheid gehad om het project van “Deus Abençõe à África” te ondersteunen met €500 per maand. Hiervan zijn vrijwilligers in dit project vergoed voor hun gemaakte kosten en is ook medicatie, kleren en zeep gekocht voor de opgenomen kinderen in het centrale ziekenhuis van Nampula, Mozambique. Zo heeft Stichting SAM dit jaar ook de betalingen  van het collegegeld van verpleegstudent «José» afgerond. José is in juli afgestudeerd en is nu als verpleegkundige werkzaam in het “Estrela de Manhã” project. Het “Estrela de Manhã” project wordt indirect door Stichting SAM ondersteund met medisch materiaal en is er financiële ondersteuning gegeven voor reparatie- en onderhoudskosten aan één van de auto´s die voor dit project gebruikt wordt. Ook heeft SAM dit jaar voor het personeel en vrijwilligers van dit project en het project van “Missão Betesda em Moçambique” nieuwe t-shirts met logo laten maken.

Door COVID-19 zijn de scholen in Kenia voor een lange tijd gesloten geweest. “Stichting Ruth’s Shelter” heeft besloten het maaltijden project voort te zetten, door kinderen thuis van een maaltijd te voorzien. Stichting SAM heeft hier ook financieel aan bijgedragen.

De voorzitter van SAM, heeft in november 2021 een bezoek gebracht aan Mozambique. Hij heeft hier het werk van het medische team (waaronder verpleegkundige José) in de afgelegen klinieken en de huisbezoeken van de vrijwilligers van “Estrela de Manhã” kunnen bijwonen. Ook is er een bezoek gebracht aan het werk van “Deus Abençõe à África” en “Casa Nutrir” in Nampula stad. In zijn hoedanigheid als arts heeft de voorzitter praktisch mee kunnen werken in klinieken in Mariri en Chiulexi (Niassi) gedurende 2 dagen in samen werking met “Mission Aviation Fellowship”.

2022

Dit jaar heeft Stichting SAM “Deus Abençoe à África” financieel ondersteund met een maandelijkse bijdrage van € 600. Dit bedrag is verhoogd van €500 naar €600  per maand door de verhoogde kosten voor de aanschaf van medicatie voor opgenomen kinderen. Er is dit jaar ook besloten om “Casa Nutrir” financieel te ondersteunen, een project in Nampula dat zwaar ondervoede kinderen en hun moeders begeleidt en ondersteunt. Dit project heeft onlangs een terrein gekocht en Stichting SAM heeft toegezegd de nodige verbouwing en constructie met een bedrag van €3000 te ondersteunen. Ondanks de reparaties aan de Land Rover die vorig jaar in Johannesburg op kosten van SAM hebben plaatsgevonden, waren ook dit jaar enkele reparaties nodig aan deze kliniekauto. Onderdelen hiervoor en logistiek voor het vervoer van deze onderdelen zijn door Stichting SAM geregeld.

In juni 2022 heeft de voorzitter van SAM een werkbezoek afgelegd aan Malawi en Tête provincie, Mozambique in samenwerking met een delegatie van de Nederduitse Gereformeerde Kerk van de Kaap, Zuid Afrika. Er is gekeken naar de mogelijkheid om een medisch project in Tete, die op dit moment door de locale kerk wordt geleidt, te integreren in “Missão Betesda em Moçambique” om zo dit medische project te versterken en verder te ontwikkelen. Ook is gedurende deze reis weer als arts gewerkt gedurende een 2daagse fly-in kliniek in Niassa provincie, georganiseerd door “Missão Betesda em Mozambique” in samenwerking met “Misssion Aviation Fellowship”.