Jaarrekening Stichting SAM 2020 ANBI

 STICHTING SAM  
    
 FINANCIEEL OVERZICHT 2020  
    
  OntvangstenUitgaven
    
 Giften € 3 610,00 
 Rente banken€ 0,00 
 Verkoop Landrover€ 25 000,00 
    
 Estrela da Manha Nampula € 6 000,00
 Deus Abencoe kinderopvang Nampula € 4 000,00
 Zending Senegal € 1 000,00
 St. Ruths shelter Kenia € 500,00
 Makwe mission Mozambique € 1 000,00
 Bijdrage begrafenis € 120,00
    
 Representatiekosten € 21,00
 Bankkosten € 110,00
    
 Totaal€ 28 610,00€ 12 751,00
    
 Voordelig saldo t.g.v. reserves € 15 859,00
    
  € 28 610,00€ 28 610,00
    
    
    
 BALANS 31-12-2020  
  ActivaPassiva
    
 ING bank€ 3 647,00 
 ING bank sparen€ 464,00 
 SNS sparen€ 90 000,00 
    
 Reserve nieuwe projecten € 88 684,00
 Reserve algemene kosten € 5 427,00
    
 Totaal€ 94 111,00€ 94 111,00
    
    
    
 TOELICHTINGEN JAARREKENING 2020  
    
    
 Reserve nieuwe projecten  
 Stand per 31-12-2019 € 62 676,00
 BIJ: giften € 3 610,00
 BIJ: verkoop Landrover € 25 000,00
 BIJ: reserve thuisreis € 6 163,00
 BIJ: reserve nieuwe arts € 3 855,00
    
 Tussentelling € 101 304,00
    
 AF: Bijdragen projecten € 12 620,00
    
 Stand per 31-12-2020 € 88 684,00
    
 Reserve thuisreis en calamiteiten  
 Stand per 31-12-2019  € 6 163,00
 Naar reserve nieuwe projecten € 6 163,00
 Stand per 31-12-2020 € 0,00
    
    
 Reserve nieuwe arts  
 Stand per 31-12-2019  € 3 855,00
 Naar reserve nieuwe projecten € 3 855,00
 Stand per 31-12-2020 € 0,00
    
    
 Reserve algemene kosten  
 Stand per 31-12-2019 € 5 557,00
 AF: Representatiekosten € 21,00
 AF: Bankkosten  € 110,00
 Stand per 31-12-2020 € 5 427,00