Visie en Missie

SAM ziet het als hun visie om aandacht te hebben en te geven aan de minderbedeelden in de Afrikaanse samenleving zoals Jezus ons dat ook voorleefde. SAM is een stichting die gebaseerd is op de christelijke grondslag en de Bijbel als een leidraad ziet en gebruikt in hun functioneren.

De missie van Stichting SAM is om middels ondersteuning van projecten en/of medewerkers in het veld o.a. medische zorg en onderwijs dichterbij die mensen te brengen die door omstandigheden en beschikbaarheid minder of geen mogelijkheid hebben om medische zorg en/of onderwijs te ontvangen in Afrika. SAM streeft ernaar om betrokken te zijn middels financiële- en facilitaire ondersteuning en de lijnen zo kort mogelijk te houden. Waar nodig assisteert SAM in besluitvorming en projectuitvoering.