MOZMED Gurúè – per november 2015 is dit project afgerond

In 2012 is het MOZMED project in Gurúè district van start gegaan. Het MOZMED project in Gurúè wordt mede ondersteund door het daar aanwezige macadamianoten bedrijf  G&F nuts.

Elke tweede week bezoekt het MOZMED team (bestaande uit een arts, een tandarts en een verpleegkundige) dit prachtige district met theeplantages, bossen, bergen en macadamias.

Gedurende deze week wordt het districtsziekenhuis in Gurúè en 4 verschillende gezondheidscentra bezocht. Er worden medische en tandheelkundige consulten verricht en er wordt onderwijs gegeven aan het gezondheidspersoneel.

Gurue, prachtige omgeving

Gurue, prachtige omgeving

Daarnaast wordt er les gegeven aan een groep van 25 vrijwilligers. Deze vrijwilligers krijgen onderwijs over verschillende gezondheidsproblemen zoals bijvoorbeeld HIV, diarree, malaria. Met deze kennis gaan de gezondheidsvrijwilligers terug naar hun eigen dorp en daar geven zij voorlichting aan hun eigen familie, vrienden en dorpsgenoten.

Ook worden er verschillende dorpen bezocht om mensen voorlichting te geven en bedlegerige of ernstig zieke patiënten thuis te bezoeken.

Kijk voor meer informatie bij de MOZMED verslagen.