Jaarverslagen / ANBI

Stichting SAM – Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Aangezien Stichting SAM als  ANBI instelling staat geregistreerd, heeft de stichting de wettelijke verplichting om onderstaande informatie over de stichting te geven.

Stichting SAM staat bij de belastingdienst onder nummer 8093.53.544 geregistreerd. Het bezoekadres van de stichting is Buntlaar 34 te Terheijden. De samenstelling van het bestuur is vermeld op klik hier.

De bestuurders hebben recht op een vrijwilligersvergoeding, maar kunnen daarvan afzien. De doelstelling en het beleidsplan van de stichting is op meerdere pagina’s van de website te lezen. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan omvatten de ondersteuning van medische projecten in Afrika en met name Mozambique en het werven van fondsen hiervoor.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekeningen zijn hieronder vermeld.

Jaarrekening Stichting SAM 2018 ANBI